Att anlita föreläsare från Datainspektionen

Förutom de egna kurserna som Datainspektionen anordnar kan myndigheten efter en förfrågan föreläsa om olika ämnen. Några exempel på ämnen som vi tidigare föreläst om är it-säkerhet, kameraövervakning, inkasso, kreditupplysning, patientdatalagen och molntjänster.

Vi kan tyvärr enbart åta oss uppdrag i en mycket begränsad omfattning. Anledning är det omfattande reformarbete som den nya dataskyddsförordningen innebär. Vi hänvisar istället till vårt ordinarie kursutbud.

Om du vill att Datainspektionen kommer och föreläser hos dig så ber vi dig använda formuläret nedan. Vi återkommer till dig så snart som möjligt med besked, normalt inom en till två veckor. Datainspektionen begär normalt ersättning för att föreläsa. Har du frågor om Datainspektionens föreläsningar så kontakta oss på e-post forelasning@datainspektionen.se.

Förfrågan om föreläsning

Information om föreläsningen
Kontaktuppgifter

Utbildning