meny

Att anlita föreläsare från Datainspektionen

Förutom vårt fasta kursutbudet föreläser våra jurister och it-säkerhetsspecialister om olika ämnen. Det kan handla om dataskyddsförordningen, personuppgiftsincidenter, it-säkerhet eller kamerabevakning.

OBS! Just nu kan vi tyvärr enbart åta oss uppdrag i en mycket begränsad omfattning. Vi hänvisar istället i första hand till vårt ordinarie kursutbud.

Föreläsningar

Om du vill att Datainspektionen kommer och föreläser hos dig så ber vi dig använda formuläret nedan. Precisera så långt som möjligt datum, tidslängd, antal åhörare och önskat ämne för föreläsningen samt beskriv i vilket sammanhang. 

Vi återkommer till dig så snart som möjligt med besked. Har du frågor om Datainspektionens föreläsningar så kontakta oss på e-post forelasning@datainspektionen.se.