meny

Molntjänster inom offentlig sektor - Stockholm 1 oktober

Datainspektionen bjuder in till en heldagsutbildning med fokus på molntjänster kopplat till dataskyddsförordningen (GDPR).  Det finns många komplexa frågor kring molntjänster i den offentliga sektorn och de rör olika rättsområden. Denna utbildning kommer att fokusera på dataskyddsreglerna, men även beröra andra relevanta regelverk.

Utbildningen kommer bland annat att innehålla
-Molntjänster – vad är det?
-
Regelverken kring molntjänster
-Personuppgiftsansvarig och biträde
-Konsekvensbedömning och förhandssamråd
-Tredjelandsöverföring
-Informationssäkerhet i molnet
-Personuppgiftsincidenter i molnet

Vad är målet med utbildningen?
Målet är att du som deltagare, efter genomförd utbildning, ska ha de verktyg som behövs för att bedöma de rättsliga förutsättningarna för en planerad behandling av personuppgifter.

Till vem riktar sig utbildningen?
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med dataskyddsfrågor inom offentlig sektor. Exempel på målgrupper: representanter för personuppgiftsansvariga eller personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud, verksjurister, utvecklare av verksamhetsstöd, leverantörer av drift-/IT-tjänster och säkerhetsansvariga inom offentlig verksamhet.  

Vilka förkunskaper krävs?
För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt är det bra om du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverken. På Datainspektionens webbplats finns vägledningar till GDPR.

Praktisk information
Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 08.30-09.00 och avslutas cirka kl. 16.00. I avgiften om 3700 kr ingår förmiddagskaffe och lunch. Vi kommer att vara i World Trade Center som ligger i centrala Stockholm.

Föreläsare under dagen är jurister och IT-säkerhetsspecialister på Datainspektionen med inriktning på offentlig sektor.

Läs mer om World Trade Center och hur du hittar hit

  • Datum:2019-10-01
  • Plats:World Trade Center
  • Ort:Stockholm
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-09-17
FULLBOKAT