meny

Grundutbildning inom GDPR och informationssäkerhet för dig i offentlig sektor - Stockholm 10 oktober

Datainspektionen bjuder in till en grundläggande utbildning i dataskyddsförordningen, GDPR. Vi kommer att gå igenom bestämmelserna och ge exempel på hur dessa kan tillämpas. Under eftermiddagen kommer fokus att riktas mot informationssäkerhet. Utbildningen genomförs vid två tillfällen, ett riktat till dig inom privat sektor och ett för dig inom offentlig sektor. 

Utbildningen kommer bland annat att innehålla
- De grundläggande principerna som måste följas vid behandling av personuppgifter
- Rättslig grund för att få behandla personuppgifter

- Säkerhetsåtgärder som det finns skyldigheter att vidta
- Konsekvensbedömning innan en högriskbehandling utförs

Vad är målet med utbildningen?
Målet är att du som deltagare, efter genomförd kurs, ska ha en baskunskap om dataskyddsförordningen samt säkerhetsbestämmelserna i dataskyddsförordningen.

Till vem riktar sig utbildningen?
Utbildningen riktar sig till dig som just börjat, eller inom kort ska börja, arbeta med dataskyddsfrågor och behöver en grundläggande introduktion till regelverket.

Vilka förkunskaper krävs?
För att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt är det bra om du  har bekantat dig med dataskyddsregelverket, vilket är de grundläggande principerna och kravet på rättslig grund. Klicka på respektive länk för att läsa om dessa.

Praktisk information
Dagen börjar med kaffe och registrering kl 08.30-09.00 och avslutas cirka 16.00. I avgiften om 3700 kr ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vi kommer att vara i World Trade Centers lokaler i centrala Stockholm.

Föreläsare under dagen är jurister och IT-säkerhetsspecialister på Datainspektionen.

Läs mer om World Trade Center och hur du hittar hit

 


  • Datum:2019-10-10
  • Plats:World Trade Center
  • Ort:Stockholm
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-09-26