meny

Kamerabevakning enligt lagen – 17 oktober i Göteborg- INSTÄLLD

Datainspektionen bjuder in till en utbildning om gällande regler för kamerabevakning. Utbildningen fokuserar på dataskyddsförordningen (GDPR) och den nya kamerabevakningslagen.

Utbildningen kommer bland annat att innehålla
-En introduktion till kamerabevakningslagen
-Kamerabevakning enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
-Praktisk tillämpning av kamerabevakningsreglerna

Delar av utbildningen kommer att ägnas åt konkreta övningar och deltagarnas frågor.

Vad är målet med utbildningen?
Målet är att du, efter genomförd utbildning, ska ha ökad kännedom om hur du tillämpar reglerna om kamerabevakning i praktiken.

Till vem riktar sig utbildningen?
Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med, eller ansvarar för, kamerabevakning som innebär personbevakning. Exempel på målgrupper: personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden, dataskyddsombud, säkerhetsansvariga, rådgivare och andra inom offentlig eller privat sektor som hanterar frågor om kamerabevakning.

Vilka förkunskaper krävs?
För att tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt är det bra om du har grundläggande kunskaper om dataskyddsregelverken. På Datainspektionens webbplats finns vägledningar till kamerabevakningsreglerna och till själva dataskyddsförordningen (GDPR).

Praktisk information
Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 09.30 och avslutas ca 15.00. I avgiften om 3700 kr inför förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vi kommer att vara i Scandic Crowns lokaler i centrala Göteborg

Föreläsare under dagen är jurister på Datainspektionen med specialisering inom kamerabevakningsområdet.

Läs mer om Scandic Crown och hur du hittar hit

  • Datum:2019-10-17
  • Plats:Scandic Crown
  • Ort:Göteborg
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-10-03