meny

GDPR inom forskning - Stockholm 26 november

Datainspektionen bjuder in till en utbildning om dataskydd vid behandling av personuppgifter för forskningsändamål. Dagen fokuserar främst på regleringen i dataskyddsförordningen men även regler om etikprövning, sekretess och annan relevant lagstiftning kommer att beröras.

Under dagen kommer vi bland annat att ta upp
-Dataskyddsförordningen ur ett forskningsperspektiv inklusive de särskilda krav som ställs vid behandling av känsliga personuppgifter
-Annan relevant lagstiftning såsom regler om etikprövning och sekretess
-Användning av patientunderlag från vårdgivares verksamhet

Vad är målet med utbildningen?
Målet med utbildningen är att du, efter genomförd utbildning, ska ha ökad kunskap för att själv kunna göra en bedömning av de rättsliga förutsättningarna vid behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Till vem riktar sig utbildningen?
Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med, eller ansvarar för, behandling av personuppgifter inom forskning. Exempelvis personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden (både i privat och offentlig sektor) och andra som behöver ta ställning till de rättsliga förutsättningarna vid behandling av personuppgifter för forskningsändamål.

Vilka förkunskaper krävs?
För att kunna tillgodogöra dig utbildningen på bästa sätt är det bra om du har grundläggande kännedom om regelverket i dataskyddsförordningen. Klicka här för att nå sidorna om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.

Praktisk information
Dagen börjar med kaffe och registrering kl. 08.30-09.00 och avslutas cirka 16.00. I avgiften om 3700 kr ingår förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe. Vi kommer vara i World Trade Centers lokaler i centrala Stockholm.        

Föreläsare under dagen är jurister på Datainspektionen.

Läs mer om World Trade Center och hur du hittar hit

  • Datum:2019-11-26
  • Plats:World Trade Center
  • Ort:Stockholm
  • Kurslängd:1 dag
  • Pris:3 700 kr
  • Sista anmälningsdatum:2019-11-12