meny

Datainspektionen träffade bransch- och verksamhetsföreträdare

Datainspektionen har under hösten 2018 genomfört en seminarieserie där inspektionens generaldirektör bjudit in högsta företrädare för verksamheter inom offentlig och privat sektor för att diskutera hur vi tillsammans kan ta steg för att skapa ett tryggt informationssamhälle.

Under seminarierna diskuterades bland annat hur vi tillsammans kan arbeta för att stärka skyddet för den personliga integriteten vid personuppgiftsbehandling, vilka de största utmaningarna är för verksamheterna och hur Datainspektionen kan bli vassare i sitt uppdrag att ge stöd och vägledning.

Sammanställning från seminarieserien

Under de 16 seminarier som hölls i Stockholm och Göteborg deltog drygt 220 verksamhetsföreträdare för offentlig och privat sektor. Sammanställningen utgör en sammanfattning av vad som i huvudsak kom fram under seminarierna.

Seminarieserie 1

Input från Datainspektionens seminarier hösten 2018

I den här filmen redogör Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin kort för den input som fördes fram vid seminarierna.

Seminarieserie 2

Datainspektionen möter verksamheter

Det här är Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelins inledning på seminarierna samt exempel på den input som fördes fram vid seminarierna.

Om seminarierna

Seminarierna leddes av Datainspektionens generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

– GDPR och den nya brottsdatalagen ställer nya, strängare krav på hur organisationer hanterar personuppgifter. Med dessa seminarier ville vi rikta fokus på ansvarsfrågan men även diskutera vilka utmaningar som finns och hur Datainspektionen kan ge ännu bättre stöd och vägledning framöver, säger Lena Lindgren Schelin.

Totalt hölls ett 20-tal seminarier i Stockholm, Göteborg och Malmö med fokus på olika branscher och samhällssektorer.

Vem riktade sig seminarierna till?

Datainspektionen har ett särskilt uppdrag att öka personuppgiftsansvarigas medvetenhet om sina skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan lagstiftning på dataskyddsområdet. Seminarieserien var ett led i det uppdraget. I dataskyddslagstiftningen definieras personuppgiftsansvarig som den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig är normalt en juridisk person, myndighet, institution eller annat organ. Seminarierna riktade sig till chefer som har det yttersta ansvaret för att verksamheten lever upp till sitt personuppgiftsansvar. 

Seminarieserien

Verksamhet Ort Datum Seminarium
Statliga myndigheter* Stockholm 31 oktober Frukost
  Göteborg 7 november Frukost
 Vårdsektorn** Göteborg 7 november Lunch
  Stockholm 15 november Frukost
 Kommunal sektor*** Stockholm 31 oktober Lunch
  Göteborg 8 november Frukost
       
 Forskning Universitet/högskolor Göteborg 8 november Lunch
  Stockholm 15 november Lunch
Rättsväsendet Stockholm 15 november Eftermiddag
Försvaret Stockholm 9 november Eftermiddag
Bankväsendet Stockholm 26 oktober Frukost
Försäkringsbranschen Stockholm 26 oktober Lunch
Tele/telecombranschen Stockholm 26 oktober Eftermiddag
It-säkerhetsbranschen Stockholm 1 november Lunch
Detaljhandeln Stockholm 9 november Frukost
Direktmarknadsföringsbolag Stockholm 9 november Lunch
Arbetslivet Stockholm 16 november Frukost
StartUps Stockholm 16 november Lunch

* Exkl. rättsväsende, försvar, högskolor.
** Inkl. apotek, läkemedelsbranschen, e-Hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten.
*** Exkl. vårdsektorn.