meny

För dig som privatperson

Vi delar med oss av allt fler av våra personuppgifter, både genom bankärenden online, shopping, sociala medier eller elektroniska deklarationer. Dataskyddsförordningen (GDPR) hjälper dig att ta kontrollen över denna information genom åtskilliga viktiga rättigheter, som ger dig större makt att skydda dig.

All information som gäller dig, som identifierad eller identifierbar, levande privatperson, omfattas av dataskyddsförordningen. Det gäller till exempel ditt namn, hemadress, ID-kortnummer eller information om din hälsa.

Vissa känsliga uppgifter, till exempel uppgifter som gäller din hälsa, ras* eller etniskt ursprung, politiska åsikter och sexuell läggning, har ett särskilt skydd. De får bara samlas in och användas under särskilda omständigheter, till exempel för att du har gett ditt uttryckliga samtycke eller den nationella lagen tillåter det.

(* I svenska lagar använder vi inte längre ordet ras. I dataskyddsförordningen används ordet, men det står också att det inte innebär att EU godtar teorier om att det skulle finnas skilda människoraser.)