meny

Klagomål och tips

Om du tycker att någon behandlar uppgifter om dig på ett sätt som strider mot dataskyddsförordningen kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Du kan också lämna ett tips.

Försök att lösa problemen själv först

Innan du kontaktar Datainspektionen, försök alltid att lösa problemen själv. Ta kontakt med de som du tycker gör fel och berätta vad du tycker är fel. De ska då utreda det inträffade, och förhoppningsvis rättar de till felen så att du känner dig nöjd.

Om de inte gör det, så kan du kontakta Datainspektionen. Berätta i din anmälan vad du har gjort, och bifoga eventuella meddelanden mellan dig och dem som du anmäler. Alla underlag är då till nytta för oss, eftersom de hjälper oss att bedöma anmälan och fatta beslut om vi ska gå vidare med den.

Om du av något skäl inte kan eller vill kontakta dem som du tycker har gjort fel, kan du anmäla till Datainspektionen ändå.

Datainspektionen bestämmer om det blir tillsyn

Datainspektionen tar emot din anmälan men vi har ingen skyldighet att agera på ditt tips eller klagomål. Om vi beslutar om tillsyn eller inte beror bland annat på:

  • om det är ett återkommande och systematiskt fel
  • om det är allvarliga brister
  • om det gäller ett enstaka fall eller ett generellt fel
  • om det gäller något som Datainspektionen redan har granskat.

Om vi inleder tillsyn, så gör vi det inte som ombud för dig som har anmält. Vi kommer alltså inte att företräda dig som anmäler och du blir inte part i tillsynsärendet.

Du får veta om vi inleder tillsyn eller inte

Datainspektionen registrerar din anmälan och bestämmer om vi ska göra tillsyn. Oavsett vad vi kommer fram till får du alltid ett svar från oss där vi berättar om det blir tillsyn eller inte.

Om vi genomför en tillsyn, kommer du som har anmält att få kopia på beslutet som följer på tillsynen. Du får alltså veta vad vi kommer fram till i tillsynen.

Det händer alltså att vi inte gör någon tillsyn efter ett tips eller klagomål. Det betyder inte att den som du klagar på har gjort rätt eller fel, utan att vi helt enkelt inte prioriterar att gå vidare. Det kan också hända att vi väljer att använda informationen i klagomålet vid ett senare tillfälle.

Blankett KlagomålBlankett: Klagomål och tips
På denna pdf-blankett kan du lämna in ditt klagomål. Fyll i blanketten och skicka med e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Var noggrann med att fylla i samtliga fält i blanketten, detta för att vi ska kunna behandla ditt klagomål på ett korrekt sätt. Blanketten innehåller även instruktioner för hur du ska fylla i den. 

Allt du skickar in blir allmän handling

Allt du rapporterar in blir så kallad allmän  handling,  som kan begäras ut av allmänheten och massmedier. Skriv därför inte mer än nödvändigt i din anmälan och undvik känsliga uppgifter. Tänk också på att om du uppger namn eller andra kontaktuppgifter blir detta en del av den allmänna handlingen och kan komma att lämnas ut. 

Om någon begär ut uppgifterna gör vi en sekretessprövning för att bedöma om uppgifterna ska vara sekretessbelagda eller inte. Vi beslutar sedan om uppgifterna kan lämnas ut, i sin helhet eller delvis.