meny

Dataskyddsförordningen på fem minuter

Här får du en kort intro till dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) är till för att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och har också till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Samma regler gäller inom hela EU.

Enkla grunder i dataskydd

Enkla grunder i dataskydd
Vill du ha en snabb och enkel kurs i vad dataskydd egentligen handlar om och vad små företag behöver göra? Läs den här grafiken.

Här får du mer information

På vår webbplats hittar du mycket mer information om dataskyddsförordningen. Vi har särskilda vägledningar beroende på vem du är, vad du behöver hjälp med och i vilken situation. Du kan också läsa mer i detalj om förordningens olika delar.

Läs mer om vad du som enskild individ har för rättigheter – och skyldigheter
Läs mer om vad som gäller för dig som har företag
Läs mer om vad som står i dataskyddsförordningen (GDPR)