meny

Sök tillstånd för kamerabevakning

Har ni läst vår information och kommit fram till att ni behöver söka tillstånd för kamerabevakning så gör ni det med vår blankett.

Ansök om tillstånd

Ni ansöker om tillstånd för kamerabevakning hos Datainspektionen genom att fylla i och skicka in vår blankett.

Blankett KameratillståndBlankett: Ansökan om tillstånd till kamerabevakning

Fyll i hela blanketten och skicka med e-post till datainspektionen@datainspektionen.se eller med brev till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm. Se instruktioner i blanketten. Ansökan är kostnadsfri.

All kameraanvändning omfattas inte av tillståndsplikten utan bara bevakning som innebär varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning.

Är ni säkra på att ni behöver söka om tillstånd?

Information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen

Om er organisation bedömer att er ansökan om kameratillstånd innehåller information som omfattas av säkerhetsskyddslagstiftningen ska denna inte skickas in till Datainspektionen via formuläret på vår webbplats. Istället ska begäran eller ansökan skickas till Datainspektionen med rekommenderat brev, genom personlig leverans eller via motsvarande kontaktsätt.

Med säkerhetsskyddslagstiftningen menas säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2018:658).

Tidigare utfärdade tillstånd gäller fortfarande

Kameratillstånd som är som är utfärdat innan 25 maj 2018 gäller fortfarande för myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt intresse. Ni kan alltså fortsätta kamerabevaka enligt villkoren i ert tillstånd så länge tillståndet gäller.