Vad letar du efter?

Sök själv eller klicka på någon av snabblänkarna till höger.

Aktiviteter

Personuppgiftsombud

Personuppgiftsombudet

Ett personuppgiftsombud är en person som ser till att personuppgifter behandlas korrekt och lagligt inom en verksamhet.

Mer om personuppgiftsombudsrollen
Läs aktuella samråd

Vägledning för personuppgiftsombud

Kontroll av personuppgiftsbehandlingen hos en personuppgiftsansvarig
En vägledning för dig som är personuppgiftsombud när du planerar och genomför kontroller av den personuppgiftsansvariges behandlingar av personuppgifter.

Datainspektionen söker en administrativ chef

Datainspektionen söker en administrativ chef med ansvar för bland annat ekonomi.

Läs mer om tjänsten

Drönare och annan kameraövervakning

Kameraövervakningslagen gäller för all kameraövervakning, både när det gäller platser dit allmänheten har tillträde och platser dit allmänheten inte har tillträde. Här får du veta vad som gäller.

Läs mer om kameraövervakning
Frågor och svar om drönare, dashcams och tillstånd för kameraövervakning

Safe Harbor och Privacy Shield

Den 12 juli 2016 fattade EU-kommissionen ett nytt beslut om adekvat skyddsnivå för vissa mottagare av personuppgifter i USA, nämligen sådana som omfattas av det så kallade Privacy Shield.

Läs mer om Privacy Shield

Frågor och svar om utgivningsbevis

Många webbplatser, som exempelvis merinfo.se och ratsit.se, har så kallade utgivningsbevis. Därmed är möjligheterna att få sina personuppgifter borttagna mycket små.

Läs mer om sajter med utgivningsbevis

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen (PuL) ska skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Läs mer om personuppgiftslagen
Frågor och svar om personuppgifter

EU:s dataskyddsreform

Här får du veta mer om den nya dataskyddsförordningen som kommer att ersätta personuppgiftslagen i mitten av 2018.

Läs mer om dataskyddsförordningen
Förberedelser för personuppgiftsansvariga
Förberedelser för personuppgiftsbiträden
Frågor och svar om reformen

Läs mer om kreditupplysning
Frågor och svar om kreditupplysning

Läs mer om inkasso
Frågor och svar om inkasso

Integritet i fokus

Integritet i fokusDet blir allt vanligare att butiker publicerar filmer på misstänkta snattare eller skadegörare på Facebook. Polisen har vänt sig till Datainspektionen med frågan om det är tillåtet. Svaret kan du läsa i det senaste numret av Datainspektionens tidning, Integritet i fokus.

Läs nummer 3-2016 av Integritet i fokus

Har du blivit oschysst behandlad på Internet? På www.kränkt.se får du råd om vad du kan göra för att lösa problemet.

Besök www.kränkt.se