meny

Datainspektionen inleder granskning av ABB

Myndigheten ska i ett första steg ta reda på om den är behörig att granska ett klagomål som rör ABB som är en internationell koncern.

Datainspektionen har tagit emot ett klagomål som rör hur ABB hanterar personuppgifter om arbetssökande och har nu inlett en granskning av företaget. I ett första steg ska myndigheten utreda om den är behörig att granska ABB som är en internationell koncern.

– Beroende på resultatet från den här inledande granskningen kan vi exempelvis fortsätta med en egen fördjupad granskning eller lämna över ärendet till någon systermyndighet i Europa, säger Albin Brunskog som är jurist på Datainspektionen.

Datainspektionen ställer nu ett antal frågor till ABB för att bland annat ta reda på i vilka länder som personuppgifter av det slag som nämns i klagomålet hanteras i samband rekryteringar och i vilket land beslutet fattades att hantera personuppgifter på det sättet.

Läs hur Datainspektionen arbetar med tillsyn

För mer information kontakta

Jurist Albin Brunskog, telefon 08-657 61 15

Presskontakt Per Lövgren, telefon 08-515 15 415