meny

Om Datainspektionen

Vår vision är ett samhälle där den personliga integriteten värdesätts och respekteras.

Datainspektionen är en myndighet som ska se till att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. På dessa sidor kan du bland annat läsa mer om vilka mål myndigheten har, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.

Vi verkar som en motkraft mot obefogad registrering. Vi utbildar och informerar de som behandlar personuppgifter. Vi kontrollerar att man följer lagarna och påverkar så att nya lagar får regler som skyddar integriteten. Vi sköter kontakter i ett ökande internationellt samarbete. Vi ger råd och sprider kunskap.

Varje dag får vi mängder av förfrågningar. Det är företag, myndigheter och organisationer som vill veta vilka krav lagarna ställer på dem och hur de ska göra rätt. Det är också enskilda människor som hör av sig till oss som vill kunna tillvarata sina rättigheter. Vi har en upplysningstjänst där jurister besvarar frågor per telefon och via e-post. På den här webbplatsen hittar du all basinformation och vägledningar inom vårt område.