meny

Om Datainspektionen

Vi arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer.

Datainspektionen är en myndighet som arbetar för att människors rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter. På dessa sidor kan du läsa mer om vårt uppdrag, hur vi arbetar och hur du kommer i kontakt med oss.

På Datainspektionen arbetar vi för att de som behandlar personuppgifter ska göra det på ett korrekt, lagligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill medverka till att digitaliseringens möjligheter tas tillvara fullt ut, genom att integriteten beaktas och finns med i utvecklingen från början. Till våra uppgifter hör att vi granskar att lagar och regler följs. Vi utbildar, informerar och ger vägledning till dem som behandlar personuppgifter. Vi följer utvecklingen inom området och sprider kunskap till allmänheten och verksamheter. Vi påverkar nya lagar. Vi är med i ett omfattande EU-samarbete och har också utbyte med länder och organisationer utanför EU.

Varje dag får vi många frågor. Vi har en upplysningstjänst där våra specialister besvarar frågor per telefon och via e-post. Till oss vänder sig företag, myndigheter och andra organisationer som vill få vägledning. Det är också enskilda människor som har frågor om deras personuppgifter har behandlats på rätt sätt och vill få hjälp med hur de ska kunna ta tillvara sina rättigheter. Till oss kan man också lämna tips eller klagomål om man anser att någon har gjort fel vid behandling av personuppgifter.