meny

Organisation

Datainspektionen har ett 70-tal anställda, de flesta är jurister. Organisationen återspeglar våra verksamhetsområden och vårt arbetssätt. Läs mer nedan.

Generaldirektör och ledningsgrupp
Stabsenheten
Enheten för myndigheter, vård och utbildning
Enheten för närings- och arbetsliv
Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning
Administrativa enheten

Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete.

Insynsråd

Generaldirektör och ledning

Generaldirektör
Lena Lindgren Schelin
E-post: lena.schelin@datainspektionen.se

Pressbilder på generaldirektören

GD-sekreterare
Åsa Granbom
E-post: asa.granbom@datainspektionen.se

Chefsjurist
Hans-Olof Lindblom
E-post: hans-olof.lindblom@datainspektionen.se

Adminstrativ chef
Karin Malmborg
E-post: karin.malmborg@datainspektionen.se

Enhetschefer
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se
Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se
Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se
Karin Lönnheden, karin.lonnheden@datainspektionen.se

Stabsenheten

Enhetschef
Karin Lönnheden, karin.lonnheden@datainspektionen.se

Enheten för myndigheter, vård och utbildning

Enheten har som fokus att bevaka att de regler som skyddar enskildas privatliv respekteras när omfattande eller särskilt integritets känsliga personuppgifter behandlas inom e-förvaltning, vård, skola eller forskning.

Ansvarsområden

 • Offentlig verksamhet (förutom rättsväsende och försvar)
 • Vård
 • Utbildning (skolor, universitet, etc)
 • Forskning

Samordningsansvar

 • E-förvaltning
 • E-kommunikation

Enhetschef
Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se

Enheten för närings- och arbetsliv

Ansvarsområden

 • Inkasso
 • Kreditupplysning
 • Arbetsliv
 • Kronofogdens register
 • Bolagsverket
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Kunder
 • Medlemmar
 • Direktreklam

Samordningsansvar

 • Myndighetens upplysningstjänst
 • Internetrelaterade frågor

Enhetschef
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se

Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning

Ansvarsområden

 • Brottsbekämpande verksamhet
 • Dömande verksamhet
 • Kriminalvård
 • Försvar och försvarsunderrättelseverksamhet
 • Datainspektionens överklaganderoll enligt kameraövervakningslagen
 • Datainspektionens roll som centrala tillsynsmyndighet enligt kameraövervakningslagen

Samordningsansvar

 • Extern utbildning
 • Personuppgiftsombud
 • Internationell verksamhet
 • Kameraövervakning

Enhetschef
Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se

Administrativa enheten

Ansvarsområden

 • Årsredovisning, budgetunderlag och verksamhetsplan
 • Kommunikation
 • Presstjänst
 • Ekonomiadministration
 • Registratur och arkiv
 • Register (ombud, anmälningar)
 • Personal- och löneadministration
 • Utbildningar och konferenser (samordning, bokning och registrering)
 • Inköp och allmän administration
 • Intern IT-drift och inköpsansvar för IT
 • GD-sekreterare
 • Resor
 • Reception, bibliotek och vaktmästeri
 • Upphandlingar

Administrativ chef
Karin Malmborg, karin.malmborg@datainspektionen.se

Datainspektionens insynsråd

Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Lena Lindgren Schelin
Datainspektionens generaldirektör,
ordförande i insynsrådet sedan mars 2018

Monica Green
riksdagsledamot (s)

Anders Schröder
riksdagsledamot (mp)

Marta Obminska
riksdagsledamot (m)

Daniel Westman
Forskare i rättsinformatik vid Stockholms universitet

Catarina Wretman
st.f. generaldirektör Post- och telestyrelsen

Anne-Marie Qvarfort
f.d. generaldirektör vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen