Organisationsschema

Datainspektionen har ett 60-tal anställda, de flesta är jurister. Organisationen återspeglar våra verksamhetsområden och vårt arbetssätt. Klicka på länkarna nedan för att läsa mer.

Organisationsschema Datainspektionen

Generaldirektör och ledningsgrupp

Enheten för myndigheter, vård och utbildning

Enheten för närings- och arbetsliv

Enheten för rättsväsendet, försvar och kameraövervakning

Administrativa enheten

Insynsråd
Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete.

Om oss

Pressekreterare
Per Lövgren

Tel 08-657 61 43
eller 070-736 10 80
per.lovgren@datainspektionen.se

Detta gör Datainspektionen inte