meny

Organisation

På Datainspektionen arbetar cirka 95 anställda. Organisationen återspeglar våra verksamhetsområden och vårt arbetssätt. Läs mer nedan.

Generaldirektör och ledningsgrupp
Chefsjuristen och EU-sekretariatet
Stabsenheten
Administrativa enheten
Enheten för informationssäkerhet och tillsynsprocess
Enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet
Enheten för myndigheter, vård och utbildning
Enheten för närings- och arbetsliv
Enheten för rättsväsendet, försvar och kamerabevakning

Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete.

Organisation Datainspektionen

Generaldirektör och ledning

Generaldirektör

Lena Lindgren Schelin
E-post: lena.schelin@datainspektionen.se
Tel: 08-657 61 90

Chefsjurist

Hans-Olof Lindblom
E-post: hans-olof.lindblom@datainspektionen.se

Stabschef

Karin Lönnheden
E-post: 
karin.lonnheden@datainspektionen.se

Administrativ chef

Karin Malmborg
E-post: 
karin.malmborg@datainspektionen.se

Kommunikationschef

Annicka Nordlander-Karlsson
E-post: 
annicka.nordlanderkarlsson@datainspektionen.se

Enhetschefer

Malin Blixt, malin.blixt@datainspektionen.se
Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se
Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se
Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se 

Chefsjuristen och EU-sekretariatet

Ansvarsområden

 • att Datainspektionens regelgivning och beslut är lagenliga, följdriktiga och enhetliga
 • rättsligt stöd till verksamheten
 • EU-samverkan och övrigt internationellt arbete

Chefsjurist

Hans-Olof Lindblom, hans-olof.lindblom@datainspektionen.se

Dataskyddsombud

Amelie Julin, dso@datainspektionen.se

Stabsenheten

Ansvarsområden

 • Strategisk styrning och utveckling
 • Omvärldsanalys
 • It-säkerhet

Stabschef

Karin Lönnheden, karin.lonnheden@datainspektionen.se

Administrativa enheten

Ansvarsområden

 • Budget
 • Ekonomi och löner
 • Administration av registratur och arkiv
 • Personalfrågor
 • IT-drift
 • Inköp och upphandling
 • GD-sekreterare
 • Lokaler och kontorsservice
 • Reception, bibliotek

Administrativ chef

Karin Malmborg, karin.malmborg@datainspektionen.se (även säkerhetsskyddschef)

Enheten för informationssäkerhet och tillsynsprocess

Ansvarsområden

 • Informationssäkerhet
 • Myndighetens tillsynsprocess

Enhetschef

Katarina Tullstedt, katarina.tullstedt@datainspektionen.se

Enheten för kommunikation och utåtriktad verksamhet

Ansvarsområden

 • Intern och extern kommunikation
 • Presstjänst
 • Utbildningsverksamhet
 • Upplysningstjänst

Kommunikationschef

Annicka Nordlander-Karlsson, annicka.nordlanderkarlsson@datainspektionen.se

Enheten för myndigheter, vård och utbildning

Ansvarsområden

 • Offentlig verksamhet (förutom rättsväsende, försvar och Migrationsverket)
 • Vård
 • Utbildning (skolor, universitet, etc)
 • Forskning

Samordningsansvar

 • E-förvaltning

Enhetschef

Malin Blixt, malin.blixt@datainspektionen.se

Enheten för närings- och arbetsliv

Ansvarsområden

 • Inkasso
 • Kreditupplysning
 • Bank
 • Försäkringsbolag
 • Kunder och medlemmar
 • Direktreklam
 • Arbetsliv
 • Enskildas publicering av personuppgifter på internet

Samordningsansvar

 • E-kommunikation
 • Internet

Enhetschef

Catharina Fernquist, catharina.fernquist@datainspektionen.se

Enheten för rättsväsendet, försvar och kamerabevakning

Ansvarsområden

 • Brottsbekämpande verksamhet
 • Dömande verksamhet
 • Kriminalvård
 • Försvarsmakten och övriga försvarsunderrättelsemyndigheter
 • Kamerabevakningslagen
 • Migrationsverket

Samordningsansvar

 • Dataskyddsombud

Enhetschef

Charlotte Waller Dahlberg, charlotte.waller@datainspektionen.se

Datainspektionens insynsråd

Datainspektionen är en så kallad enrådighetsmyndighet med ett insynsråd som följer myndighetens arbete. Insynsrådet består av följande personer:

Lena Lindgren Schelin
Datainspektionens generaldirektör,
ordförande i insynsrådet sedan mars 2018

Åke Holmgren
avdelningschef MSB

Zayera Khan
UX Lead

Eva Lindh
riksdagsledamot (s)

Marta Obminska
riksdagsledamot (m)

Cecilia Magnusson Sjöberg
professor Stockholms universitet

Ari Stenman
säkerhetschef Polisen 

Catarina Wretman
st.f. generaldirektör Post- och telestyrelsen

Åsa Zetterberg
förbundsdirektör IT & Telekomföretagen