meny

Nya europeiska riktlinjer om kamerabevakning

Den Europeiska dataskyddsstyrelsen har nu tagit fram riktlinjer som förtydligar och ger vägledning om kamerabevakning..

På Datainspektionens webbplats finns nu nya riktlinjer om kamerabevakning och ansiktsigenkänning som tagits fram av den Europeiska dataskyddsstyrelsen, EDPB.

– Dessa riktlinjer förtydligar och ger vägledning för alla som vill kamerabevaka. I riktlinjerna finns också många konkreta exempel på vad man bör tänka på vid olika typer av kamerabevakning, säger Frida Orring som är jurist på Datainspektionen och som deltagit som expert i den EU-arbetsgrupp som arbetat fram riktlinjerna.

Riktlinjerna ger bland annat rekommendationer för hur länge videomaterial kan sparas, hur man kan informera om bevakningen och när ansiktsigenkänning kan vara tillåten.

– Vi kan bland annat konstatera att det ställs krav på en ganska långtgående och omfattande information om bevakningen, som går längre än vad som har varit vanligt här i Sverige.

Datainspektionen kommer att uppdatera och förbättra informationen om kamerabevakning på sin webbplats utifrån de nya riktlinjerna.

EDPB har tagit fram ett 15-tal riktlinjer varav flertalet finns på svenska. På Datainspektionens webbplats finns EU-riktlinjer för bland annat dataskyddsombud, personuppgiftsincidenter, avtal som rättslig grund och samtycke.

Här hittar du de nya riktlinjerna om kamerabevakning

Här hittar du EU-gemensamma riktlinjer

Läs mer om Datainspektionens internationella arbete

Läs mer om kamerabevakning

För mer information kontakta
Jurist Frida Orring, telefon 08-657 61 82
Datainspektionens presstjänst, telefon 08-515 15 415